Vinyl – Forkortelser

by admin on 4. juni 2011 (oppdatert 28. juni 2011)

Nedenfor finner du de vanlige forkortelsene vi bruker på platene våre:

UK - US - NOR etc Refererer til landet plata er laget i
OR (original) 1.pressing (etter vår vurdering)
RE (reissue) Nyutgivelse, 2.press, alt annet enn Original
M (mint) Fabrikkny, uspilt, feilfri
NM (near mint) Høyeste gradering for brukte Plater. Bør være nærmest feilfri, coveret er så og si ikke slitt
VG (very good) Gjennomsnittlig slitasje, noen riper, men ikke hørbare feil, knitring kan forekomme
G (good) Under middels, tydelig slitasje både på cover og plate, hakk kan forekomme
POOR (sliten) Stygg, slitt, kanskje spillbar, kanskje ikke....
WOC (writing on cover) Skrift på forsiden av coveret
WOBC (writing on back cover) Skrift på baksiden av coveret
WOL (writing on label) Skrift på etiketten på selve plata
Insert Innleggsark
Sign. Med signatur

Previous post:

Next post:

- Powered by