Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English
Bjørn Ringstrøms Antikvariat A/S
Ullevålsveien 1, N-0165 Oslo
Foretaksnummer: 918 110 860
Forretningstid:
Mandag - Fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Telefon bokavdelingen + 47 22 207805
Telefon musikkavdelingen + 47 22 200013
Fax + 47 22 200013
E-mail
E-mail

Vår bankforbindelse er Handelsbanken Olav V's gate, Postboks 1664 Vika, N-0120 Oslo, kontonummer 9048.05.01844. IBAN NO41 9048.05.01844. Swiftkode HANDNOKK.