Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

ETYMOLOGISK ORDBOK

Hva er skjedd på veien til vårt århundre og vårt land?

".Hjalmar Falk (1859-1928) og Alf Torp (1853-1916) er to store navn innen norsk språkvitenskap. Hver for seg har de utgitt en rekke avhandlinger om germanske og nordiske språk, Torp også om oldtidsspråk som etruskisk og frygisk. Falk har dessuten forsket i sagnhistorie, mytologi og folklore, og Torp har laget en nynorsk etymologisk ordbok. Men det verket som for språkinteresserte nordmenn er blitt synonymt med "Falk og Torp" er "Etymologisk ordbog over det norske og danske sprog" som utkom i 1903-06 og som snart ble utsolgt fra forlaget. Boken er merkelig nok ikke blitt trykt opp igjen før i 1991, selv om den i alle år har vært sterkt etterspurt i antikvariatene.

En utvidet utgave, men med ordforklaringene på tysk, utkom i 1910 og er kommet i nytrykk en gang senere. Når det nå er den norske utgaven som blir gitt ut på ny, er det fordi de tyske forklaringene ikke alltid er like enkle å forstå. ".

Boken er på over 1.000 sider og har mer enn 11.000 oppslagsord. "Falk og Torp" er et verdifullt og nærmest uunnværlig standardverk for alle som har et forhold til språket vårt!

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene