Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

LYSTIGE HISTORIER

Tresnitt av Thorbjørn Egner.

"Nærværende utgivelse av P.Chr. Asbjørnsens "Lystige historier" er imidlertid ment som en hyllest til den siden av Egner som et større publikum kjenner til gjennom den illustrerte utgaven av Hans E. Kincks "Hvitsymre i utslaatten", som er kommet i flere opplag, nemlig den eminente grafikeren.

Det er interessant å se hvordan synet på hva som kan settes på prent har forandret seg i løpet av et par mannsaldre. I mengder av dagens trykksaker finner vi en språkbruk som ville vært utenkelig for 60 år siden. Om bruken av tabuord i seg selv har beriket språket vårt, er vel mer enn tvilsomt, men historiene ville nok i dag virket nokså flaue om det skulle vært brukt for mange omskrivninger. Det viktigste i denne boken er imidlertid illustrasjonene, som her blir presentert for et større publikum for første gang, om enn ikke i en like eksklusiv utførelse som da de utkom i 1943 (originaltresnitt i 50 nummerererte og signerte eksemplarer). ".

Thorbjørn Egner laget ikke mange fargetresnitt, bare ca. 30, men blant fagfolk blir de omfattet med den største respekt. De er robuste, relativt enkle og med noe av folkekunstens opprinnelighet over seg. Det barnlige som vi kjenner fra hans øvrige produksjon er til en viss grad til stede også i tresnittene, men det er ingen tvil (uavhengig av om en kjenner tekstene eller ikke) om at han henvender seg til den voksnes verden. Hvert snitt er grafisk kunst av høy klasse.

Trykt i 1000 eksemplarer som et minneskrift i anledning av at Thorbjørn Egner ville ha fylt 90 år 12. desember 2002.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene