Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

NORSKE FØRSTEUTGAVER

"Utgivelse av trykte skrifter er noe av det som er best dokumentert opp gjennom årene i form av bokfortegnelser, forfatterleksika og bibliografier, men det har aldri foreligget noe som kan ligne på for eksempel en frimerkekatalog. Og mens frimerker kan katalogiseres selv om verdien er minimal, vil det samme prinsippet ikke kunne anvendes på bøker. Men en del forfattere utpeker seg etter en tid som mer interessante enn andre, og de er ikke flere enn at de lar seg behandle i katalogform.

Som samlere av norsk skjønnlitteratur begynte Cato Schiøtz og Bjørn Ringstrøm - begge profilerte medlemmer av Bibliofilklubben - i 1980-årene å samle opplysninger til en fortegnelse over de mest etterspurte forfatteres produksjon, og i 1990 forelå en ringperm som omfattet 50 navn. Tre år senere utkom et tillegg med 34 nye. I den 2. utgaven av "Norske førsteutgaver" som er trykt nå er antallet forfattere kommet opp i 115. Boka er vakkert innbundet og illustrert med over 400 gjengivelser av forlagsbind, omslag eller tittelsider. Hver forfatter er presentert med en kort innledning og hver bok med utgiverår og sted for utgivelse, forlag, innbinding og - så langt det har vært mulig - hvem som har tegnet bind og/eller omslag. Innbinding har ellers aldri vært noe tema for bibliografier, så dette er et supplement til eldre bibliografier over for eksempel Bjørnson, Duun, Hamsun og Ibsen. ".

Opplysningene dekker alt som skal til for å vite at man har kjøpt en "ekte" førsteutgave. "Norske førsteutgaver" er imidlertid ikke en bok utelukkende for samlere. Det er nærmest en selvfølge at den finnes i ethvert folkebibliotek, og vi tror den kan gjøre nytte også i skolebiblioteker. Innledningene er nemlig en uhøytidelig litteraturhistorie i miniformat! Et lignende verk er aldri - etter hva vi har brakt i erfaring - laget i noe annet land!

Tore Ness, Aftenposten: "Samlernes kultbok!".

Trykt i 500 salgseksemplarer.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene