Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

SMEDEN OG BAGEREN

Klikk på bildet for å se en større versjon

Johan Herman Wessel (1742-1785) er et fenomen i norsk/dansk litteratur. Han hadde en ganske beskjeden produksjon, han loddet ikke dypt i noen emner, han levde et miserabelt familieliv og var mest opptatt av rollen som skjemtegauk, krogjest og flanør. Prestesønnen fra Vestby ble egentlig aldri noe mer enn en "halvstudert røver", han tok aldri noen universitetseksamen. En habil teateroversetter ble han, men en delvis mislykket koniedieforfatter. Og likevel skyldes hans litterære ry en komedie, parodien "Kierlighed uden Strømper", en håndfull uforlignelige gravskrifter og noen lengere satiriske dikt, som "Hundemordet", "Herremanden" og "Smeden og Bageren". På sitt spesialområde må Wessel imidlertid betegnes som nærmest genial, og - bortsett fra Henrik Ibsen - er det knapt noen dikter som i Norge (og i Danmark, Wessel bodde det meste av sitt liv i København) blir sitert oftere enn han. Et epigram som

At Smørrebrød er ikke Mad
Og Kierlighed er ikke Had,
Det er for Tiden hvad jeg veed
Om Smørrebrød og Kierlighed

og "Digterens Gravskrift over sig selv" kan være nok som eksempler:

Han aad og drak, var aldrig glad,
Hans Støvlehæle gik han skieve;
Han ingen Ting bestille gad,
Tilsidst han gad ei heller leve.

"Smeden og Bageren" ble skrevet en gang på 1770-tallet og trykt i 1784, i nr. 23 av Wessels versifiserte ukeblad, "Votre Serviteur Otiosis", som utkom med 8 sider hver tirsdag gjennom et års tid mot slutten av hans liv. I alt kom 58 nummer.

SMEDEN OG BAGEREN
ILLUSTRERT AVTH. KITTELSEN

Den første oppgaven Th. Kittelsen fikk i forbindelse med Wessel kom i 1890. Norsk-amerikaneren Harry Randall, kjent globetrotter, fikk ham til å lage tegninger til "Hundemordet" og "Smeden og Bageren". Den siste av disse utkom i 1891 som en mappe med løse plansjer hos C. Rasmussens Forlagsboghandel, Chicago og Minneapolis. Denne mappen er i dag en bibliofil sjeldenhet som vi med sikkerhet kjenner til bare to eksemplarer av i Norge! Innholdet er identisk med den boken du nå holder i hånden, men vi har reprodusert tegningene fra en utgave som kom i 1920. "Hundemordet" utkom aldri i Amerika, Kittelsen fikk tegningene tilbake. Han sendte dem til Ernst Bojesen i "Nyt Nordisk Forlag" i København, men etter dennes mening var de "for raae" til å bli utgitt. (De utkom imidlertid som et lite hefte hos Aschehoug i 1893). Men i 1894 henvendte Bojesen seg likevel til Kittelsen og lurte på om han ville illustrere en samlet Wessel-utgave. "Deres Lune er saa nært beslægtet med hans, at De absolut er den eneste Kunstner her i Norden som for Øieblikket kunde illustrere ham ... ". Kittelsen var henrykt over oppdraget og mente at han var " ... Kar for at løse det - kan hænde i flere Retninger -, ja i de fleste skulde jeg kunne "lægge til Wessel" og ikke bare bli en underordnet Stymper ... ". Han mente også "at jeg i al Beskedenhed føler at jeg forstaar Wessel bedre end de fleste ... ".

Klikk på bildet for å se en større versjon

Bojesen korrigerte og kritiserte hver eneste av de ca. 200 tegningene, og verket som utkom i 1896 er uten tvil den Wessel-utgaven som har fått den beste illustratøren. Hva illustrasjonene til "Smeden og Bageren" angår, er forskjellen fra den første mappen påtagelig, men det kan være litt vrient å slutte helhjertet opp om Kittelsen-biografen Odd Hølaas når han betegner 1891-utgavens tegninger som "nærmest plumpe". Passer ikke den tørre, langnesete dommeren egentlig bedre til Wessels tekst ("Der var en liden By ... ") enn den mer pompøse figuren i tilnærmet Daumier-strek? Kan man tenke seg en slik figur i en norsk eller dansk småby? Det er vanskelig å sette tegningene opp mot hverandre hva kvalitet angår, men det er morsomt å bringe de eldste fram i lyset igjen, og det skal ihvertfall være en svært surmavet person som ikke morer seg godt over dem!

Trykt i 2000 i 1000 eksemplarer.

Litteratur:

  • Odd Hølaas: Th. Kittelsen. Den norske faun.
  • Ingrid Kittelsen Treider: Tirilil Tove
  • Holger Koefoed / Einar Økland: Th. Kittelsen
  • Leif Østby: Theodor Kittelsen. Tegninger og akvareller
  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel
  • Francis Bull: Norske Selskab i København 1772-1812
  • Carl Fredrik Engelstad: Norske Selskabs blomst og krone. Johan Herman Wessel
  • A. H. Winsnes: Norske Selskab 1772-1812
  • "Forlagsartikler / J.H. Wessel Smeden og Bageren / Smeden og Bageren"

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene