Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

Klikk på bildet for å se en større versjon

Moss By seet fra Jeløen 1896

F.A.Z. SANDBERG:
T
OPOGRAFISKE OG STATISTISKE M EDDELELSER OM KJØBSTADEN MOSS I DENS FORTID OG NUTID. 1896. MOSS 1897, FAKSIMILEUTGAVE 1989

Grundig topografisk og statistisk beretning med en mengde interessante bilag, vi nevner i fleng Reglement for Kjøbstaden Moss' Brandkorps, Vedtægter for Handel med Kjød i Moss by, Instrux for Lærere og Lærerinder ved Moss Bys Almueskoler.

Boken inneholder morsomme kart over byen og elva, en meget fyldig beretning om anlegget av kanalen, om brukerene ved Vannskjø, om politivesenet, om byreguleringen og mye annet. Interessant er også en fortegnelse over samtlige eiendommer i Moss i 1841 med eiere, som f.eks:

Storgadens østre Side:

Fossen:

No.

1.

Klokker Borchgrevink

2.

Snedker Bostedt

3a.

Andreas Mikkelsen

No.

76.

Hans Chrystie (Brevig Saug)

77.

do. (Refsnes Saug)

78.

Peterson & Co. (Rypa Saug)

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene