Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

Klikk på bildet for å se en større versjon

Moss ved Aar 1800
Efter en Akvarel af J.W. Edy, tagen fra Rosnæs paa Jeløen

RICHARD OLSEN:
F
RA DET GAMLE MOSS.
MOSS 1901, FAKSIMILEUTGAVE 1989

Forfatteren skriver i forordet: "Nærværende Skrift er at betragte som anden Del af et Verk, hvis første Del, forfattet af Byfoged Sandberg, udkom i 1897 under Titel: Topografiske og Statistiske Meddelelser om Kjøbstaden Moss i dens Fortid og Nutid."

Vi mener imidlertid at boken godt kan ses på som et selvstendig verk, selv om henvisningene til Sandbergs bok er mange.

Olsen har lite å fortelle om byens eldste historie. Årene før 1720 fyller bare de første 69 sidene, men han skriver utførlig om kampene på Moss 1716.

Etter at Moss ble kjøpstad i 1720, er det imidlertid stoff nok å øse av, og vi får en interessant gjennomgang av byens utseende, hus, gater og torv, om borgerskapet og borgerbevæbningen, om rettsvesenet, skatter, sanitære forhold, om kongebesøk og mye, mye annet.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene