Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

Klikk på bildet for å se en større versjon

Moss set fra Rosnes
Efter maleri av P.F. Wergmann, 1835

O. P. NYQUIST:
M
OSSIANA FRA ÆLDRE TIDER.
MOSS 1926, FAKSIMILEUTGAVE 1990

Dette er den mest personlig pregede av våre utvalgte Mossebøker. Nyquist forteller om det meste som rører seg i en by, om Sankt Hans-feiring, om gapestokken, om belysningsmidler, om kirkene og avisene o.s.v. o.s.v., og han har også med en god del gårdshistorie.

I sitt forord sier han: "Boken er for største delen bygget paa utdrag av byens offentlige protokoller og dokumenter, private foreningers protokoller, og gamle, troværdige Mosseborgeres utsagn, likesom jeg selv har oplevet og har personlig kjendskap til en større del av de begivenheter og forhold boken omhandler."

En fornøyelig publikasjon!

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene