Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

ETYMOLOGISK ORDBOG OVER DET NORSKE OG DET DANSKE SPROG

Etymologi, læren om ords avstamning og opprinnelige betydning, er noe som opptar mennesker langt utover filologenes rekker. For oss alle er det nødvendig å vite hva ord betyr, hvordan de skrives og uttales, men det er også interessant å vite hvorfor de er blitt som de er. Stammer et ord f.eks. fra oldnorsk, middelaldertysk, svensk eller hollandsk? Hva er skjedd på veien til vårt århundre og vårt land? Her er det Falk og Torp kommer oss til hjelp med forklaring på det meste.

Hjalmar Falk (1859-1928) og Alf Torp (1853-1916) er to store navn innen norsk språkvitenskap. Hver for seg har de utgitt en rekke avhandlinger om germanske og nordiske språk, Torp også om oldtidsspråk som etruskisk og frygisk. Falk har dessuten forsket i sagnhistorie, mytologi og folklore, og Torp har laget en nynorsk etymologisk ordbok (faksimileutgave, Bjørn Ringstrøms Antikvariat, 1992). Men det verket som for språkinteresserte nordmenn er blitt synonymt med Falk og Torp er etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog som utkom i 1903-06 og som snart ble utsolgt fra forlaget. Boken er merkelig nok ikke blitt trykt opp igjen før i 1991, selv om den i alle år har vært sterkt etterspurt i antikvariatene, en utvidet utgave, men med ordforklaringene på tysk, utkom i 1910 og er kommet i nytrykk en gang senere. Når det nå er den norske utgaven som blir gitt ut på ny, er det fordi de tyske forklaringene ikke alltid er like enkle å forstå.

5. opptrykk 1999, til sammen 12500 eksemplarer!

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene

Redaksjonell tekst er © Bjørn Ringstrøms Antikvariat

Til toppen av siden