Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

GAMLE HUS I VÅGÅ

Trykt i faksimile 1998 i 1000 eksemplarer.

Dette er først og fremst en tegners bok - så vel i skrift som i utstyr. Den er bygd over skisser tegnet i Vågå somrene 1938 og 1942. - Størsteparten av de sagn som er tatt med i boka er gjengitt etter Ivar Kleivens bøker: "Segner fra Vaagaa" og "I gamle Daagaa". "Gamle hus i Vågå" ble utgitt av Halvorsens Bokhandel 1943 og trykt hos Grøndahl & Søn. Foreliggende faksimileutgave er utgitt av Bjørn Ringstrøms Antikvariat.

1. opplag - 1500 eks. - desember 1943
2. opplag - 1000 eks. - januar 1944
3. opplag - 1000 eks. - januar 1987
4. opplag - 1000 eks. - mai 1998

 

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene