Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

KOKEBOKSPIONEREN

Klikk på bildet for å se en større versjon

Maren Elisabeth Bang

Utdrag fra bokens forord av Henry Notaker

"I årene mellom 1831 og 1846 utkom en rekke norske kokebøker, og enkelte av dem er blitt mer berømte enn andre. I de siste årene er tre av dem trykt opp på ny, det gjelder bøkene til Hanna Winsnes, Hans Allum og Karen Dorothea Bang. Der interssante på hver sin måte, men pioneren fra 1831 er den første på vårt norske marked, og derfor er det ingen overdrivelse å kalle faksimileutgaven en kulturhistorisk begivenhet. Danmark og Sverige fikk sine første kokebøker på 1600-tallet, rimeligvis som de selvstendige stater de var, men til og med Island var før oss med et lite oppskriftshefte i 1800. Da vi først meldte oss, var det med en beskjeden og relativt enkel trykksak, utgitt anonymt "ved en Forening af Huusmødre". Etter noen år trådte forfatterinnen fram under fullt navn, og navnet var Maren Elisabeth Bang. Hennes livshistorie rommer langt mer enn kokekunst og kunne neppe vært mer dramatisk om den hadde vært diktet opp."

Trykt som faksimileutgave 1993, i 1000 nummererte eksemplarer.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene