Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

STEIN RIVERTON - EN BIBLIOGRAFI

Klikk på bildet for å se en større versjon

Bibliografien omfatter kriminal- og spenningsfortellinger skrevet av Sven Elvestad, eller skrevet av andre som har brukt pseudonymet Stein Riverton. Fortellingene er ført opp kronologisk; i den rekkefølge de etter all sannsynlighet er skrevet. Hver fortelling er gitt et hovednr., og hver kjente utgave en bokstavbetegnelse. I tilfelle hvor en bok er kommet i flere opplag, men utgaven ikke skiller seg fra førsteutgaven på annen måte enn ved teksten "2. opplag", "6. tusen" o.l., er denne ikke gitt egen bokstavbetegnelse. Dersom fortellingen er publisert uten forfatterangivelse (anonymt), er dette nevnt. Psevdonymet Kr.F. Biller ble kun brukt i den norske hefteserien Lys og Skygge.

Klikk på bildet for å se en større versjon

Forfatterens eget navn blev benyttet ved publisering av de norske utgavene av "Angsten", "De fortaptes hus", "Morderen fra mørket", "Tider skal komme", "Fergestedet". (Dessuten er bøkene "Aar og Dag", "Fædrelandets have", "Professor Umbrosus", "Himmel og hav" og "Fra jernvognens århundre" utgitt med Sven Elvestad på tittelbladet. Disse "ikke-kriminelle" verker er omtalt i et eget avsnitt). Navnet Sven Elvestad ble brukt ved publisering av den svenske utgaven av "Angsten". Det er brukt i alle tyske utgaver unntatt én: "Den tredje", og i de ungarske, tsjekkiske, jugoslaviske, tyrkiske, spanske, nederlandske, engelske og amerikanske utgaver. De øvrige er publisert under pseudonymet Stein Riverton.

Trykt i 1984 i 500 eksemplarer.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene