Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

100 NORSKE SØLVSKJEER

Klikk på bildet for å se en større versjon

Av Hans Johan Storesund

Under forberedelsen til en utstilling av tidlige norske sølvskjeer, ble ideen om en bok over temaet unnfanget. De klassiske verkene om norsk gullsmedkunst har etter min mening gitt skjeene en noe stemoderlig behandling. Dette til ingen forringelse av J. Fossbergs brede, populærvitenskapelige framstilling av skjeens historiske utvikling og anvendelse i "Norske Sølvskjeer" (1974).

Utover rene beskrivelser synes interessen å ha vært laber for spesielt renessanseskjeenes dekor, påskrift og symbolske tegn. Dette er forbausende da disse skjeene tidvis har religiøse referanser og symboler som kunne antyde religiøse og politiske holdninger hos mer vanlige mennesker i en turbulent periode etter reformasjonen.

De innkomne skjeene fra private samlinger i Oslo utgjorde et så fyldig og interessant materiale - også fra l500-årene - at en mer grundig behandling nærmest ble uunngåelig.

Det er i boken ført argumenter for å mene at den katolske tro med helgentilbedelse beviselig ikke slapp tak i folket i flere tiår etter reformasjonen. "Festeskjeene" med sine graverte pinselsredskaper delvis skjult av et hjerte, viser at enkelte trosset det kirkelige påbudet om å avholde seg fra katolske (førreformatoriske) referanser.

Thv. Krohn-Hansens "den norske barokkskje" med "blomst med bygning og landskap" er blitt gjenstand for en nøyere analyse. I ettertid kan det virke forunderlig at bygningsmotivet på skjeen ikke tidligere er kommentert utover det rent deskriptive.

Jeg har redegjort for hypotesen om at bygningen symboliserer "Bergenhus" festning og at "den norske barokkskje", heretter kalt "den bergenske barokkskje", i sin tid ble brukt av Bergens Gullsmedlaug i kampen mot innføring av eneveldets foreslåtte laugsreformer.

Jeg har således i boken lagt vekt på dekor og symbolske henvisninger som kan forekomme på våre tidligste skjeer. Likeledes er en god fotografisk gjengivelse av skjeer og stempler med adekvat beskrivelse etterstrebet. Alle periodens hovedtyper av skjeer med en del varianter er representert og satt i en sammenheng.

2. opplag trykt i 1993 i 1000 eksemplarer.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene