Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

FORNUFTIGT MADSTEL

Klikk på bildet for å se en større versjon

Utdrag fra bokens innledning av Henry Notaker:

"Da denne kokeboken utkom i 1864, var P. Chr. Asbjørnsen en av landets ledende kulturpersonligheter. Den første store eventyrsamlingen hadde han og Jørgen Moe utgitt for over 20 år siden, og senere hadde Asbjørnsen markert seg innen journalistikk, naturvitenskap og forstvesen. Kunne en slik person virkelig fremstå som kokebokforfatter, en beskjeftigelse som i Norge på den tid vesentlig ble ivaretatt av kvinner?

Går vi tilbake til den første trykte kokebok i Europas historie, utgitt på latin i Venezia i 1475, finner vi at forfatteren var en italiensk intellektuell, sjefsbibliotekaren i Vatikanet. Men på bokens tittelside finner vi ikke forfatterens eget navn, han dekket seg bak et pseudonym. Det samme gjorde Asbjørnsen i 1864, og han valgte sitt pennenavn Clemens Bonifacius, latin for "den milde velgjører". Det tok imidlertid ikke lang tid før hemmeligheten kom ut, for allerede samme år stod det på forsiden av Drammens Tidende at "et uimodsagt Rykte tilægger Asbjørnsen Forfatterskabet".

Trykt som faksimileutgave i 1993, i 1200 eksemplarer, hvorav 200 er spesialinnbundet i helskinn og nummerert.

Tilbake til hovedsiden for forlagsartiklene