Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
------------ -- -- - - -
Hovedside
Bokavdelingen
Nettbutkk
Forlagsartikler
Musikkavdelingen
Kontakt oss
Information in English

FORLAGSARTIKLER

ORDINÆRE UTGIVELSERCATO SCHIØTZ OG BJØRN RINGSTRØM:
Norske førsteutgaver. En hjelpebok for samlere av skjønnlitteratur. 2. utgave.

Innb. Utsolgt

Boksamling er ikke særlig utbredt i Norge, selv om boksalget topper verdensstatistikken. Vi leser mye, men er ikke på høyden når det gjelder samling. Men å samle på bøker kan være nyttig. Hos oss er det førsteutgavene av våre egne skjønnlitterære forfattere som står øverst på ønskelisten.

Les mer om denne utgivelsen

---

P.CHR. ASBJØRNSEN:
Lystige historier. Tresnitt av Thorbjørn Egner.

Innb. Kr. 285.oo

Det finnes neppe et menneske i Norge som ikke kjenner Thorbjørn Egner og hans innsats som forfatter, dramatiker, pedagog og barnetimeonkel. Hans innsats i Skolekring-kastinga gjennom mange år kan stå som et lysende eksempel på god folkeopplysning. Som tegner har han også gjort seg kjent. I mindre foreninger og sære småklubber virket han som en slags forlegger av egne småskrifter i miniopplag. Dette er lite kjent, men desto mer spennende for samlere (utførlig behandlet i "Norske førsteugaver").

Les mer om denne utgivelsen

---

CLEMENS BONIFACIUS
P. Chr. Asbjørnsen Fornuftigt Madstel. Med innledning av Henry Notaker.

Innb. Kr. 285.oo

Eventyrkongens kjente kokebok som forårsaket "grautstriden" med Eilert Sundt. I moderne skriftbilde, men med Asbjørnsens ortografi.

Les mer om denne utgivelsen

---

HANS JOHAN STORESUND:
100 norske sølvskjeer. 1580-1780. Type - Dekor - Symbolikk.

Innb. Kr. 295.oo

100 norske sølvskjeer omhandler både generelt og spesielt våre sølvskjeer tilvirket i perioden 1580-1780, avbildet i full størelse - mange med både for- og bakside. Alle periodens hovedtyper er representert i tillegg til en del overgangsformer og varianter.

Skjeene er individuelt beskrevet og mester med stempelfoto angitt. Skjeene er ordnet i kategorier etter skaftavslutningen og presentert i kronologisk rekkefølge. Et mesterregister er oppsatt i alfabetisk orden.

Støpt og gravert dekor karakteristisk for perioder i de omhandlede 200 år er beskrevet og kommentert. Nye teorier om symbolbruk og dekor på det eldste skjematerialet er lansert.

Les mer om denne utgivelsen

---

ODD M. SYVERSEN:
Stein Riverton. En bibliografi.

Hft. Kr. 150.oo

En komplett fortegnelse over Sven Elvestads produksjon, inkludert oversettelser til andre språk. Med en morsom innledning.

Les mer om denne utgivelsen

---

ODD M. SYVERSEN:
Kaptein Munk - Olaf Wilhelm Erichsen. En bibliografi.

Hft. Kr. 120.oo

Fullstendig fortegnelse over forfatterskapet til den tredje store av våre eldre kriminalforfattere (de andre er Sven Elvestad og Øvre Richter Frich) med en interessant innledning om en nå nesten glemt forfatter.

Les mer om denne utgivelsen

---

FAKSIMILEUTGAVER


HJALMAR FALK OG ALF TORP:
Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Hundreårsutgave i nytt og bedre format.

Innb. Kr. 420.oo

Etymologi, læren om ords avstamning og opprinnelige betydning, er noe som opptar mennesker langt utover filologenes rekker. For oss alle er det nødvendig å vite hva ord betyr, hvordan de skrives og uttales, men det er også interessant å vite hvorfor de er blitt som de er. Stammer et ord for eksempel fra oldnorsk, middelaldertysk, svensk eller hollandsk?

Les mer om denne utgivelsen

---

H. ANGELL:
Syv-aars-krigen for 17. mai 1807-1814. Illustreret av A. Bloch. Faksimileutgaven, med forord av Knut Erik Strøm og med 4 tidligere utrykte akvareller av Andreas Bloch.

Innb. Kr. 420.oo

Den fengslende beretningen om en av de viktigste - men nå nærmest glemte - periodene i norsk historie, årene 1807-1814 og begivenhetene som førte fram til bruddet med Danmark, grunnloven på Eidsvoll og unionen med Sverige.
Det er skrevet relativt lite om Norges nest siste krig, og Angells bok står i en særstilling som det store standardverket.

Les mer om denne utgivelsen

---

MAREN ELISABETH BANG:
Huusholdnings-Bog. Med innledning av Henry Notaker.

Innb. Kr. 300.oo

Den første trykte norske kokeboka, 14 år før Hanna Winsnes.

Les mer om denne utgivelsen

---

THORBJØRN EGNER:
Gamle hus i Vågå.

Hft. Kr. 120.oo

Gårder og hus i Vågå tegnet i 1938 og 1942. Med tegnerens egen kalligraferte tekst og med morsomt tilfang fra Ivar Kleiven og andre. Kulturhistorie av første klasse.

Les mer om denne utgivelsen

---

TH. KITTELSEN:
Fra Lofoten. Billeder og tekst. I-II, i ett bind.

Innb. Kr. 360.oo

Kittelsens store gjennombrudd som naturlyriker. Lofotens mektige natur og særegne stemninger gjengitt i storslåtte tegninger med poetiske tekster.
"Han er den eiendommeligste hos oss..." (Chr. Krohg).

Les mer om denne utgivelsen

---

TH. KITTELSEN:
Folk og Trold. Minder og drømme. Med skizzer, tegninger og malerier.

Innb. Kr. 270.oo

Folk og Trold ble skrevet da Kittelsen hadde måttet selge sitt kjære Lauvlia og bodde på Huseby i det daværende Kristiania.
I sin bok «Th. Kittelsen. Den norske faun», skriver Odd Hølaas om «Folk og Trold», at boken «skulde som intet annet ha åpnet landets øine for alt det verdifulleste i Kittelsens kunst.»

Les mer om denne utgivelsen

---

TH. KITTELSEN:
Har Dyrene Sjæl?

20 løse fargeplansjer i foldemappe.

Kr. 300.oo

I likhet med Svartedauen har heller ikke "Har Dyrene Sjæl?" vært å få i bokhandelen på mange ti-år, det eneste opptrykket som er kommet forelå i 1914.
Plansjene er godt kjent av de fleste, men selve mappen er det ikke så mange som har sett. Enkeltvis har plansjene på kunstauksjoner de siste årene kommet opp i 12-1500 kroner! Vi synes derfor nå det er på tide å sende ut et nytrykk, og det passer også godt å gjøre det til 100-årsjubileet for førsteutgivelsen.
Plansjene er blitt tekstet på engelsk og tysk i tillegg til den originale teksten. Nytt opplag.

Les mer om denne utgivelsen

---

TH. KITTELSEN:
Løgn og forbandet digt.

Innb. Kr. 180.oo

Kittelsens siste bok, utgitt to år før han døde. En samling festlige småhistorier og minner, rikt illustrert. Inneholder også de kjente karikaturtegningene av bl.a. Bjørnson, Ibsen og Vinje.

Les mer om denne utgivelsen

---

LOUIS MOE:
Langt, langt bort i Skoge! Stemninger og vilddyrhistorier.

Innb. Kr. 150.oo

Hva naturen og menneskene i Telemark har betydd som inspirasjonskilde, forstår en når en leser «Langt, langt bort i Skoge!». Boken er nå nærmest glemt, men den fortjener en ny leserkrets i vår oppjagede tid, fylt som den er av ro og ettertanke, av kjærlighet til dyrene og skogen. Samtidig inneholder den de mest spennende jakthistorier!

Les mer om denne utgivelsen

---

NORSKE GÅRDNAVN:

Norske gårdnavn utkom fra 1897 til 1924, og senere er verket trykt opp igjen i faksimile en gang. Interessen for lokalhistorie og slektsforskning er større enn noen gang, og Norske gårdnavn er til uvurderlig hjelp for dem som driver med dette.

Les mer om denne utgivelsen

Forord og innledning.

Innb. Kr. 120.oo

Østfold.

Innb. Kr. 300.oo

Akershus.

Innb. Kr. 300.oo

---

O.P. NYQUIST:
Mossiana fra ældre tider.

Innb. Kr. 300.oo

Om daglige hendelser i Moss i forrige århundre. Morsomme anekdoter, historiske begivenheter og mye personalhistorie.

Les mer om denne utgivelsen

---

RICHARD OLSEN:
Fra det gamle Moss.

Innb. Kr. 270.oo

En oppfølger av Sandbergs bok (se nedenfor).

Les mer om denne utgivelsen

---

A. Z. SANDBERG:
Topografiske og statistiske Meddelelser om Kjøbstaden Moss i dens Fortid og Nutid. 1896.

Innb. Kr. 300.oo

Les mer om denne utgivelsen

---

JOHAN HERMAN WESSEL:
Smeden og Bageren.

Innb. Kr. 90.oo

De fleste nordmenn kjenner Th. Kittelsens illustrasjoner til J.H. Wessels dikt fra 1896, men de færreste vet at et av diktene utkom med andre tegninger fem år tidligere.

Norsk-amerikaneren Harry Randall tok initiativet til å få utgitt «Smeden og Bageren», og i 1891 forelå en mappe med 20 løse plansjer, publisert av C. Rasmussens Forlagsboghandel, Chicago/Minneapolis. Denne mappen er i dag en bibliofil sjeldenhet som med sikkerhet kjennes i bare 2 - to - eksemplarer! Det kom et nytrykk i 1920, med ellers har tegningene levd et liv i glemsel. Vi synes imidlertid at de absolutt bør gjenopplives, og derfor har vi produsert diktet som en pent innbundet bok i et opplag på 1000 eks.

Les mer om denne utgivelsen