Logo Bjørn Ringstrøms antikvariat Send mail til bokavdelingen Send mail til musikkavdelingen
  Ringstrøm » Produktkatalog » Kjøpsbetingelser Min konto  |  Handlevogn  |  Kasse   
Produktkatalog
Brukte plater (9)
Nye plater (59)
Produsenter
Nyheter? Vis mer
Bruce Springsteen LP Promo/Darkness on the edge of town
Bruce Springsteen LP Promo/Darkness on the edge of town
650,00
Søk
 
Bruk enkle søkeord for å finne det du leter etter.
Avansert søk
Informasjon
Fraktinformasjon
Sikkerhet
Kjøpsbetingelser
Kontakt oss
Kjøpsbetingelser Kjøpsbetingelser
Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Ringstrøms antikvariat.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Ringstrøms antikvariat så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle piser er oppgitt uten ekstra frakt, dette kommer som tillegg i prisen.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Support Shops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Ringstrøms antikvariat, er ansvarlig for betaling av de ytelser Ringstrøms antikvariat eller Ringstrøms antikvariats samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Ringstrøms antikvariats side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Før feil meldes til Ringstrøms antikvariat, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Ringstrøms antikvariat har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Ringstrøms antikvariat slik at Ringstrøms antikvariat kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Ringstrøms antikvariat melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Ringstrøms antikvariat skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Ringstrøms antikvariat, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Ringstrøms antikvariat, betaler ikke Ringstrøms antikvariat disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Ringstrøms antikvariat er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Ringstrøms antikvariat godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Ringstrøms antikvariats kontroll, og som Ringstrøms antikvariat ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ringstrøms antikvariat er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Ringstrøms antikvariats side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Ringstrøms antikvariat har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Ringstrøms antikvariat forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Ringstrøms antikvariat forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ringstrøms antikvariat fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Fortsett
Handlevogn Vis mer
0 artikler
Mest solgt
01. Folk och Rackare LP/Anno 1979
02. Beatles LP/Revolver
03. Beatles LP/Rubber soul
04. Beatles LP/Sgt. Pepper lonely hearts club band
05. Black Sabbath LP/Paranoid
06. Nirvana LP/Nevermind
07. Rolling Stones LP/Beggars banquet
08. Rolling Stones LP/Get yer ya-ya's out
09. Rolling Stones LP/Their satanic majesties request
Produktomtaler Vis mer
Det er for tiden ingen produktomtaler
Språk
Norwegian English
Vis priser

20©04 Ringstrøm